Luchtdicht bouwen met Kingspan Unidek Aero dakelementen

INSPIRED BY YOU of Rockfon showcases the build, design and acoustics of spaces
December 7, 2017
Alumet – Specialist in anodised aluminium profiles and cladding
January 16, 2018
FR versie
Luchtdicht bouwen met Unidek Aero dakelementen

Luchtdichtheid is een belangrijk onderdeel van energieneutraal bouwen. Kieren en naden in een ongeïsoleerde gebouwschil veroorzaken ongewenste luchtlekkage en warmteverlies. Dit is ongunstig voor het E-peil, maar uiteraard ook voor het energieverbruik en dus de energierekening. De zelfdragende dakelementen van Kingspan Unidek uit het Unidek Aero gamma lenen zich zeer goed voor luchtdicht bouwen. Door toepassing van deze dakelementen gecombineerd met de speciale luchtdichte toebehoren én nauwkeurig bouwen, kunnen ongeëvenaarde luchtdichtheidsscores gehaald worden voor het hellende dak. 

Luchtdichtheid in de EPB-berekening
Hoe minder energie een gebouw via luchtlekkage verliest, hoe gunstiger het E-peil. Standaard kan er bij de EPB-berekening gerekend worden met een forfaitaire v50-waarde (waarde bij ontstentenis) voor het gehele gebouw. Deze forfaitaire waarde is vastgelegd op 12 m3/h.m2. In de praktijk kan een v50-waarde van 4 bereikt worden zonder al te veel aandacht aan luchtdichtheid te besteden.

Luchtdicht afgewerkte woningen met een hellend dak scoren doorgaans een v50 tussen de 2 en 4. Met Unidek Aero dakelementen is het al snel mogelijk om lager dan 2 te scoren. Bij een project in Balen bijvoorbeeld, werd met Unidek Aero dakelementen gecombineerd met haar toebehoren maar zonder verdere specifieke aandacht voor luchtdichtheid zelfs een v50 van 1,34 gehaald.

Unidek Aero dakelementen en luchtdichtheid
Testresultaten van een onafhankelijk onderzoeksinstituut (SHR) wijzen uit dat de toebehoren van Kingspan Unidek (in combinatie met Unidek Aero dakelementen) voldoen aan de strenge passiefhuis-niveau eisen voor luchtdichtheid. Dit betekent dat als voor een gebouw een n50-waarde lager dan 0,60 dient te worden gerealiseerd, de door de fabrikant geleverde toebehoren voor het dak hiervoor geschikt zijn. Het dak dient dan zowel volgens de technische details als ook in de praktijk op de juiste wijze te worden uitgevoerd. Daarnaast dient het luchtdichtheidsniveau van de andere onderdelen van de gebouwschil geoptimaliseerd te worden.

Tot 15 E-punten winst
Het gebruik van Unidek Aero dakelementen gecombineerd met haar luchtdichte toebehoren én nauwkeurig bouwen kan tot 15 E-peil punten winst opleveren. En berekeningen uitgevoerd door het WTCB op basis van een voorbeeldwoning van het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaven al een E-peilwinst van 9 punten aan. Beide scores worden behaald zonder het aanbrengen van tape en/of folie, dat als arbeidsintensief en kostbaar aangemerkt kan worden. Voorwaarde hierbij is dat de n50-waarde van het gebouw wordt gecontroleerd na oplevering door middel van een blowerdoortest.

Toebehoren voor aansluitingen
Kingspan Unidek heeft diverse toebehoren die zorgen dat de dakelementen luchtdicht aaneengesloten en luchtdicht op de omringende constructie aangesloten kunnen worden. Deze toebehoren voldoen aan de strenge passiefhuis-niveau eisen voor luchtdichtheid.

Kunststof luchtdicht afdekprofiel: extra luchtdichte afsluiting tussen de dakelementen.
Luchtdichte afdichtingsband: luchtdichte aansluiting tussen de dakelementen en muurplaat of (nok)gording.
Aerosafe-foam: hoogwaardige elastische foam die wordt aangebracht tussen de verticale naden en de naad ter hoogte van de nok, alsmede bij de aansluitingen op de omringende constructie.


Meer informatie?
Wenst u meer informatie over deze producten, of heeft u andere specifieke vragen?
Op www.kingspanunidek.be vindt u meer informatie

Download onze EPB Brochure

 

Contact
Kingspan Unidek
Bouwelven 17a
2280 Grobbendonk
+32 (0) 142 470 10
+32 (0) 142 470 19

info@kingspanunidek.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *